Rocznik Chojenski

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita" zostało założone we wrześniu 2009 r. w Chojnie - dawnym Königsbergu, jednej ze stolic średniowiecznej Nowej Marchii - przez grono przyjaciół. Jego celem jest rozwijanie wiedzy o przeszłości regionu, nazwanego przez założycieli ziemią nieznaną (terra incognita), poprzez działalność na polu edukacyjnym, kulturalnym i wydawniczym. Wiedza o regionie ma bowiem olbrzymi wpływ na powstanie więzi międzyludzkich i tożsamości regionalnej. Stowarzyszenie zorganizowało szereg imprez kulturalnych i historycznych: spotkania z ciekawymi osobami (m.in. prof. Tadeuszem Białeckim, prof. Janem M. Piskorskim, Zbigniewem Czarnuchem, Hubertem Lisem, Pawłem Pawłowskim, Robertem Michalakiem), prelekcje, szkolenia dla młodzieży i dorosłych, warsztaty dla młodzieży, konferencje, koncerty, dyskusje, wystawy, objazdy popularyzujące region. Wydajemy też własną serię książek oraz „Rocznik Chojeński", ukazujący się od 2009 roku. Spośród najważniejszych naszych projektów należy wymienić: „Korzenie. Mała ojczyzna a tożsamość", dwie wystawy prac przedstawiających odbicia macew wykonane przez Eckerharta Ruthenberga, akcję „Na ratunek cennym zabytkom", seminarium wyjazdowe „Paul Tillich - teolog pogranicza" (projekt dofinansowany m.in. ze środków Euroregionu Pomerania i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej), „Terra Incognita - wspólna polsko-niemiecka historia i teraźniejszość we wspólnym regionie" (projekt dofinansowany ze środków europejskich), obchody tysiąc czterdziestej rocznicy bitwy pod Cedynią.
 

Dlaczego akurat Chojna? Oprócz naszych związków rodzinnych lub zawodowych z tym regionem, najważniejsze było to, że właśnie tam znalazło się wspaniałe grono osób chętnych do wspólnych działań, kreatywnych i otwartych na nowe wyzwania. Poza tym chcieliśmy pokazać, że ziemie południa województwa zachodniopomorskiego to nie Pomorze, ale dawna Nowa Marchia, mająca własne interesujące dzieje, ciekawe tradycje oraz wybitne - dziś jednak zapomniane - dziedzictwo. W Chojnie, ale i ogólnie w regionie, bardziej niż w Szczecinie, który wydaje się stać tyłem do swego naturalnego zaplecza na zachodzie, jest wyraźnie odczuwalne pogranicze, czyli miejsce, gdzie następuje dyfuzja dwóch społeczeństw, gdzie - idąc tropem myślenia teologa żyjącego na naszym terenie na przełomie XIX i XX w., Paula Tillicha - dzieją się zawsze rzeczy najciekawsze i najważniejsze, i w końcu, gdzie możemy zobaczyć w oczach sąsiadów jak w zwierciadle wszystkie nasze wady i zalety.

 

dr Paweł Migdalski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego
„Terra Incognita"