Rocznik Chojenski

Recenzenci

Autorów zapraszamy do zapoznania się z zasadami recenzowania artykułów w "Roczniku Chojeńskim". 

Recenzenci artykułów tomu VI:

Prof. Radosław Gaziński

Dr Marcin Majewski